Kontakty

Widok szczegółowy kontaktu

254 views 2 listopada, 2016 21 listopada, 2016 InStream 0

Widok umożliwia zobaczenie nam szczegółowych danych dotyczących danej osoby jak np. numer telefonu, adresy e-mail, aktywność w mediach społecznościowych i wiele innych informacji. Aby przejść do widoku szczegółowego kontaktu należy przejść do zakładki „Osoby” a następnie wybrać osobę, której szczegóły chcemy zobaczyć.

contact-view-pl-2

W każdej sekcji widoku szczegółowego znajdują się przydatne informację dotyczące naszego kontaktu

Górny pasek

dw-pasek-gorny

Górny pasek widoku szczegółowego

Po lewej stronie znajduje się avatar. Pobierany jest on automatycznie z konta Google na podstawie adresu e-mail. Obok znajdują się pola na imię i nazwisko oraz stanowisko zajmowane w danej firmie. Po najechaniu myszką na imię lub nazwisko pojawi się opcja edytowania.

Obok znajduję się główny adres e-mail powiązany z daną osobą i numer telefonu jeśli takowy jest przypisany do danego kontaktu. Po prawej stronie znajdziemy:

 • Przypomnienie – który pozwala dodać przypomnienie związane z danym kontaktem, jak np. konieczność wykonania telefonu o określonej godzinie
 • Utwórz relację – pozwala na przypisanie danego kontaktu do danej relacji, dzięki czemu możemy zacząć monitorować komunikację z daną osobą
 • Menu – Po kliknięciu w trzy kropki otworzy się menu z możliwością usunięcia kontaktu, połączenia go z innym kontaktem oraz podpięciem do niego mediów społecznościowych

Szczegóły kontaktu

szczegoly-kontaktu

Widok szczegółowych informacji kontaktu

W szczegółach kontaktu znajdziemy:

 • E-mail – istnieje możliwość dodania kilku adresów e-mail
 • Telefon – istnieje możliwość dodania kilku numerów telefonu

Dodatkowo istnieje możliwość zapisania mediów społecznościowych danego kontaktu, takich jak:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tutaj również znajdują się informacje zapisane w dodatkowych polach. Możemy zapisać tam dowolne informacje jak np.:

 • Adres strony www
 • Doświadczenie
 • Wiek
 • Plik z CV

 

Listy relacji

listy-relacji

Widok list relacji w widoku szczegółowym kontaktu

Wyświetlona jest tutaj lista relacji w ramach których odbywa się komunikacja z danym kontaktem. Klikając w odpowiednią listę możemy przejść do widoku komunikacji w danej liście.

Doświadczenie

doswiadczenie

Doświadczenie

Pole to pozwala na wpisanie stanowiska danej osoby, firmy oraz okresu sprawowania danej funkcji w firmie.

Notatki

notatki

Notatki

Istnieje możliwość dodania dowolnej notatki dotyczącej kontaktu. Notki zapisywane są chronologicznie i w razie potrzeby istnieje możliwość dodania kilku notek.

Najbliższe relacje

najblizsze-relacje

Najbliższe relacje z danym kontaktem

W tym miejscu możemy zobaczyć, kto z naszej firmy ma najlepsze relacje z danym kontaktem. Pozwala to na szybką ocenę kto z naszej firmy najczęściej kontaktował się z daną osobą.

Powiązane firmy

powiazane-firmy

Powiązane firmy

W tym miejscu znajdują się informację o firmach z jakimi powiązany jest wybrany kontakt. Istnieje możliwość dodania nowego powiązania w łatwy sposób.

Social media

social-media

Social Media

W tym miejscu zbierane są informacje z mediów społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter.

Was this helpful?