Kontakty

Widok szczegółowy firmy

109 views 4 listopada, 2016 21 listopada, 2016 InStream 0

Widok umożliwia zobaczenie nam szczegółowych danych dotyczących danej firmy jak np. numer telefonu, adres, aktywność w mediach społecznościowych, NIP i wiele innych informacji. Aby przejść do widoku szczegółowego firmy należy przejść do zakładki “Firmy” a następnie wybrać firmę, której szczegóły chcemy zobaczyć.

company-view-2-pl

Widok szczegółowy firmy

W każdej sekcji widoku szczegółowego znajdują się przydatne informację dotyczące naszego kontaktu

Pasek górny

firmy-pasek-gorny

Pasek górny

Po lewej stronie znajduje się avatar. Pobierany jest on raz dziennie, automatycznie z konta Twitter, Facebook lub Linkedin. Obok znajduje się nazwa danej firmie. Po najechaniu myszką na nazwę firmy pojawi się opcja edytowania. Dalej widoczny jest numer telefonu i przycisk „Utwórz relację”, który w łatwy sposób pozwala na utworzenie relacji i monitorowanie komunikacji w ramach wybranej listy relacji. Na samym końcu jest przycisk menu, po kliknięciu którego mamy możliwość dodania mediów społecznościowych, usunięcia firmy (jeśli przycisk jest nieaktywny konieczna zmiana statusu relacji w której znajduje się firma na nieaktywny) oraz połączenia z inną firmą w InStream.

Szczegóły kontaktu

firmy-szczegoly-kontaktu

Szczegóły kontaktu

W szczegółach kontaktu znajdziemy takie informacje jak:

  • Adres – istnieje możliwość dodania kilku adresów e-mail
  • Telefon – istnieje możliwość dodania kilku numerów telefonów
  • NIP

Dodatkowo istnieje możliwość zapisania mediów społecznościowych danego kontaktu, takich jak:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Tutaj również znajdują się informacje zapisane w dodatkowych polach. Możemy zapisać tam dowolne informacje jak np.:

  • Ilość pracowników
  • Branża
  • Województwo

 

Listy relacji

firmy-relacje

Listy relacji w których znajduje się komunikacja z daną firmą

Wyświetlona jest tutaj lista relacji w ramach których odbywa się komunikacja z daną firmą. Klikając w odpowiednią listę możemy przejść do widoku komunikacji w danej liście.

Notatki

firmy-notatki

Notatki

Istnieje możliwość dodania dowolnej notatki dotyczącej firmy. Notki zapisywane są chronologicznie i w razie potrzeby istnieje możliwość dodania kilku notek.

Najbliższy kontakt

firmy-najblizszy-kontakt

Wskazuje kto w danej firmie jest osobą z którą najczęściej się kontaktowano. Pozwala na szybkie ustalenie z kim można się skontaktować w danej.

Pracownicy

firmy-pracownicy

Lista pracowników

W tym miejscu znajdują się osoby powiązane z daną firmą. Istnieje możliwość prostego dodania nowych osób poprzez przycisk „Dodaj nowe”.

Social media

firmy-social-media

Media społecznościowe

W tym miejscu zbierane są informacje z mediów społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter.

Was this helpful?