Kontakty

Usuwanie kontaktu

54 views 2 listopada, 2016 21 listopada, 2016 InStream 0

W InStream nie ma możliwości usunięcia kontaktu całkowicie z systemu. Kontakty podczas usuwania są archiwizowane, dzięki temu w razie potrzeby zawsze możesz je odzyskać. W tym celu wystarczy kliknąć „Pokaż zarchiwizowane kontakty” na widoku zakładki „Osoby” lub „Firmy”.

Krok 1: Otwórz zakładkę kontaktów

Aby zarchiwizować kontakt wybierz zakładkę „Osoby” lub „Firmy”.

contacts

Widok kontaktu

Krok 2: Zaznacz kontakt, który chcesz usunąć

Wybierz z listy kontakt lub kontakty, które chcesz usunąć.

usuwanie-zaznacz

Zaznaczanie kontaktu

Krok 3: Kliknij „Usuń”

W menu, które się pojawiło nad listą osób kliknij przycisk „Usuń”. System zapyta cię o potwierdzenie wyboru.

usuwanie-potwierdzenie

Potwierdzenie usuwania kontaktu

Jeżeli jesteś zdecydowany zarchiwizować kontakt, potwierdź swój wybór.

Zauważ, że kontakty dla których posiadasz aktywne relacje nie mogą być usunięte. Zanim będziesz mógł usunąć taki kontakt musisz zarchiwizować relację jakie z nim obecnie posiadasz. Wejdź w szczegółowy widok kontaktu a następnie przejdź do listy w której znajduje się aktywna relacja. Zmień status relacji na nieaktywny a następnie ponownie spróbuj usunąć kontakt.

Was this helpful?