Przechowywanie danych

Dodawanie nowego pola w liście relacji

130 views 17 listopada, 2016 21 listopada, 2016 InStream 0

InStream pozwala Tobie na dodawanie dowolnych informacji o twoich klientach, partnerach biznesowych i przebiegu komunikacji. Możesz dodać dowolne pole na szczegółowym widoku kontaktu albo na liście relacji.

W celu dodawania nowego pola przejdź do wybranej listy relacji do widoku Grid.

Pamiętaj: Dodać nowe pole na widoku grid może wyłącznie admin lub upoważniona przez niego osoba

Krok 1: Otwórz listę relacji

Wybierz listę relacji do której chcesz dodać nowe pole

lista-relacji-dodaj

Widok grid na liście relacji

Kliknij „Dodaj” widoczne na ostatnim polu.

Krok 2: Wybierz rodzaj pola

typy-kolumn

Dodawanie pola do listy relacji

Po lewej stronie widoczne są obecnie dodane pola. W każdej chwili możesz zmienić kolejność pól poprzez złapanie ikonki obok nazwy pola i przeniesienie jej w odpowiednie miejsce. Po prawej stronie do wyboru są kategorie pól. Łącznie dostępnych jest ponad 30 różnego rodzaju pól, więcej na ten temat przeczytasz w typach pól/kolumn.

Gdy dodasz już nowe pole wystarczy nacisnąć „Zapisz”.

Was this helpful?