Przechowywanie danych

Typy pól

70 views 18 listopada, 2016 21 listopada, 2016 InStream 0

W systemie znajduje się ponad 30 gotowych pól, które możesz skonfigurować i dodać do swojej listy.

Pola Standardowe:

 • Text – dowolne pole tekstowe, możesz wprowadzać dowolne znaki.
 • Pick List – lista wielokrotnego wyboru. Możesz wybrać więcej niż 1 wartość.
 • List – lista w ramach której możesz zawsze wybrać jedną wartość
 • Number – pole numeryczne. Może służyć jako pole walutowe, liczbowe lub procentowe.
 • File – pole w którym możesz zapisywać pliki.

Inteligentne:

 • Następne przypomnienie – prezentuje najbliższą datę ustawionego follow-up’u dla wybranej relacji
 • Data ostatniego spotkania – pokazuje datę ostatniego spotkania z klientem
 • Ostatnie spotkanie – pokazuje z kim odbyło się ostatnie spotkanie
 • Ostatnia komunikacja – pokazuje jaka była ostatnia forma komunikacji
 • Data ostatniej komunikacji – pokazuje kiedy była ostatnia komunikacja
 • Data ostatniej komunikacji – pole, które zeruje się przy każdej zmianie statusu. Użyteczne przy pilnowaniu terminów w lejku sprzedaży.
 • Autor ostatniej komunikacji – autor ostatniej komunikacji w ramach relacji.
 • Twórca – osoba, które stworzyła proces

Dane osobowe:

 • Numer telefonu – numer telefonu kontaktu w danej relacji
 • Adres e-mail – adres e-mail kontaktu w danej relacji
 • Dowolne pole – dowolne stworzone dodatkowe pole na widoku szczegółowym  kontaktów

Company:

 • NIP– nr VAT/TAX firmy
 • Adres – adres firmy
 • Numer telefonu – nr telefonu firmy
 • Dowolne pole –  dowolne stworzone przez Ciebie dodatkowe pole na widoku szczegółowym  firm

Z innych list – możesz dodać do dowolnej listy interesujące Cię pola z innych list, żeby widzieć potrzebne informacje.

Was this helpful?