Komunikacja

Kontakty a komunikacja

126 views 29 grudnia, 2016 29 grudnia, 2016 InStream 0

Dodane do systemu kontakty nie są współdzielone z innymi współpracownikami do czasu aż nie utworzy się z tymi kontaktami relacji. Istnieją dwa rozwiązania sprawiające, że dodany kontakt jest od razu widoczny dla wszystkich pracowników.

Rozwiązanie 1: Zapisz i utwórz relację

Podczas dodawania kontaktu po podaniu informacji dotyczących nowej osoby lub firmy należy zapisać i utworzyć relację.

zapisz-i-utworz-relacje

Dodawanie kontaktu

Wystarczy kliknąć zapisz i utwórz relację a następnie wybrać relację do której dany kontakt chcemy dodać

wybierz-liste

Wybór listy relacji

Rozwiązanie 2: Utwórz relację z wybranej listy

dodaj-relacje

Dodaj relację

Po przejściu na widok Grid danej listy relacji istnieje możliwość dodania nowego kontaktu poprzez utworzenie relacji.

dodaj-kontakt-z-listy

Wybierz lub dodaj nowy kontakt

Wystarczy wybrać „Dodaj nową osobę” i przejdziemy do formularza dodawania osoby.

Was this helpful?