Team work

Udostępnianie konkretnej wiadomości e-mail

71 views 7 grudnia, 2016 InStream 0

Gdy udostępnisz konkretną listę relacji warto udostępnić również zawarte w niej informację. Na Osi Czasu w Widoku Stream osoba, która nie ma praw do odczytania wiadomości e-mail ma możliwość wysłania prośby o udostępnienie.

udostepnianie-e-mail

Poproś o udostępnienie

W momencie poproszenia o udostępnienie osoba, którą o to poproszono otrzyma powiadomienie

przechwytywanie

Notyfikacja z prośbą o udostępnienie relacji

Po udzieleniu zgody, wiadomość e-mail stanie się widoczna.

Was this helpful?