Pierwsze kroki

Dodanie kontaktu

200 views 24 października, 2016 21 listopada, 2016 InStream 1

Już nie musisz zarządzać swoimi danymi w pliku Excel. Możesz z łatwością dodać wszystkie Twoje kontakty osobowe i biznesowe do naszego systemu i rozpocząć monitorowanie swoich relacji. Możesz dodać do InStream wszystkie dane jakie tylko potrzebujesz np. adres www, numer telefonu lub doświadczenie zawodowe.

 

Krok 1: Otwórz zakładkę „Osoby” lub „Firmy”

Możesz zaimportować swoje kontakty z pliku CSV lub dodać je ręcznie. Aby dodać pojedynczy kontakt otwórz zakładkę „Osoby” lub w przypadku chęci dodania firmy zakładkę „Firmy”, która znajduje się w lewym górnym rogu.

kontakty-pl

Krok 2: Kliknij dodaj kontakt / dodaj firme

Następnie kliknij przycisk „Dodaj kontakt” / „Dodaj firmę” w prawym górnym rogu. Otworzy się okno dodawania nowego kontaktu.

add-new-person

Wymagane pola przy tworzeniu kontaktu to: imię, nazwisko oraz adres e-mail. W przypadku dodawania firmy takimi wymaganymi polami są: nazwa firmy.

Krok 3: Uzupełnij informację

Wpisz podstawowe dane oraz nazwę firmy. Jeżeli podana firma już istnieje w bazie InStream, to możesz przypisać dodawaną osobę do tej firmy.  Następnie zapisz kontakt poprzez naciśnięcie przycisku „zapisz” lub „zapisz i utwórz relację”, by od razy rozpocząć monitorowanie komunikacji.

W przypadku dodawania firmy i zintegrowania swojego konta InStream z kontem LinkedIn istnieje możliwość automatycznego uzupełniania danych firmowych. Zasada działania tej funkcjonalności jest przedstawiona poniżej:

linkedin-integration

Integracja z Linkedin

System automatycznie uzupełnia wszystkie informacje o dodawanej firmie.

Was this helpful?