Forum

Proszę spróbować odznaczyć dwa razy opcję SSL przy konfiguracji i podać porty 143 przy IMAP oraz 587 SMTP.
Adres IMAP oraz SMTP będzie taki sam – to jest twojanazwa.nazwa.pl gdzie twojanazwa to login do panelu nazwa.pl