Forum

Obecnie InStream rozróżnia kontakty na podstawie adresu e-mail. Jeżeli w systemie mamy dwie osoby:

Jan Kowalski – jan@wp.pl
Jan Kowalski – jan@onet.pl

To system rozróżnia je w oparciu właśnie o adres e-mail. Jeżeli nie chcemy monitorować korespondencji mailowej z daną osoba – co jest główną funkcjonalnością InStream, konieczne jest wpisanie losowego unikalnego adresu e-mail przy takim kontakcie. System nie weryfikuje czy e-mail danej osoby jest prawdziwy.

Trzeba pamiętać aby w przypadku importu danych z pliku CSV uzupełnić w całości kolumnę z adresem e-mail.