Raporty

Aktywność

44 views 17 marca, 2017 22 marca, 2017 InStream 0

W zakładce „Aktywność”, możesz zobaczyć wyniki swojego działania i swojego zespołu. W tej sekcji znajduje się tabela z podjętymi działaniami oraz ich wartością. Ostatnia kolumna pokazuje podliczone punkty: ilość*wartość.

raporty_aktywnosc

Możesz zmienić wartości każdej z akcji w ustawieniach raportów.

Was this helpful?