Raporty

Aktywność

38 views March 17, 2017 March 22, 2017 InStream 0

W zakładce “Aktywność”, możesz zobaczyć wyniki swojego działania i swojego zespołu. W tej sekcji znajduje się tabela z podjętymi działaniami oraz ich wartością. Ostatnia kolumna pokazuje podliczone punkty: ilość*wartość.

raporty_aktywnosc

Możesz zmienić wartości każdej z akcji w ustawieniach raportów.

Was this helpful?