Ustawienia

Zmiana waluty

68 views March 16, 2017 April 18, 2017 InStream 0

Chcąc zmienić walutę szacowanej wartości szans sprzedaży, należy otworzyć listę Szans Sprzedaży.

Krok 1: Otwórz zakładkę “Szanse sprzedaży” w widoku Grid i rozwiń listę przy kolumnie “wartość”, wybierz z listy “Edytuj pole”

opport_wartosc

Krok 2: Wybierz walutę z listy i zapisz

zmiana_waluty

Uwaga: Nasz system zmienia jedynie symbol waluty, jednakże nie przelicza walut.

Was this helpful?