Płatności

Sposób naliczania

110 views 25 października, 2016 21 listopada, 2016 InStream 0

Opłata za konto w przypadku pakietu Podstawowego i Biznesowego naliczana jest za każdy dzień używania i pobierana jest pierwszego dnia następnego miesiąca.

Oznacza to, że w przypadku aktywacji Pakietu Podstawowego 25.10.2016 (miesięczny koszt 10$), w dniu 01.11.2016 zostanie pobrana opłata z karty płatniczej w wysokości  2,25$ (10 x 7/31). Za okres 01.11.2016-01.12.2016 zostanie pobrana pełna opłata w wysokości 10$.

Was this helpful?