Kontakty

Wstęp do kontaktów

81 views 31 października, 2016 21 listopada, 2016 InStream 1

W InStream wszystkie kontakty przechowywane są w dwóch miejscach. Są to zakładki „Osoby” i „Firmy„. W oddzielnym miejscu natomiast przechowywane są relacje z nimi. W tym celu zostały stworzone listy relacji.

lista-kontakty

Widok listy kontaktów

Osoby – w tej zakładce powinny znajdować się kontakty w postaci pojedynczych osób. Przykładowym kontaktem będzie Jan Kowalski, Tomasz Mazurek lub Ryszard Buczek.

Firmy – tutaj znajdują się kontakty w postaci firm , zespołów lub grup osób. Przykładowym kontaktem będzie Adidas, Nike, Apple czy Zespół Tomka.

Za każdym razem gdy dodaję się kontakt do zakładki Osoby i podaje się nazwę firmy, dana osoba przypisywana jest do podanej firmy, a jeśli firma nie istniała to jest takowa jest zakładana.

Oznacza to, że gdy dodajemy kontakt Jan Kowalski z firmy Acme, to w zakładce „Osoby” pojawi nam się nowy kontakt „Jan Kowalski” a w zakładce „Firmy” nowa firma „Acme” do której przypisany będzie Jan Kowalski.

Was this helpful?